cs en de

Bioplynové stanice

vytiskni zvětšit písmo střední písmo zmenšit písmo
Bioplynová stanice představuje technologické zařízení, které zpracovává biomasu (hmotu či odpady organického původu) v reaktorech či fermentorech pomocí řízeného procesu anaerobní digesce (proces, při kterém mikroorganismy rozkládají organický materiál bez přístupu vzduchu). Hlavním produktem anaerobní digesce je bioplyn, který vzniká ve fermentoru. Bioplyn je poté jímán do zásobníku a upravován pro další využití. Bioplynové stanice se dělí na základě vstupních surovin na zemědělské, komunální a průmyslové. Zemědělské bioplynové stanice v ČR zaujímají největší potenciál na výrobu bioplynu.
Kvalita výroby elektrické energie a plynu se neustále vyvíjí a mění. Jako investor můžete aktivně spoluvytvářet její budoucnost. Výroba bioplynu je neutrální z hlediska CO₂, vytváří pracovní místa a zaručuje během krátké doby vysoké finanční zhodnocení a stabilní návratnost. Tím nabízí bioplyn ekologické i ekonomické výhody.
Biomasa představuje jediný obnovitelný zdroj energie, který se hodí k výrobě tepla, elektřiny, plynu a paliv. Díky tomu je energie z biomasy nejen ekologičtější, ale také mimořádně všestranná. Odpadní teplo, které vzniká při výrobě bioplynu jako vedlejší výrobek, lze užívat mimo jiné k vytápění sídlišť, skleníků nebo k chlazení. V nadcházejících letech získává na významu především vtlačování bioplynu do existujících sítích pro zemní plyn a používání bioplynu jako paliva v automobilech.

Referenční zakázka bioplynové stanice:

Bioplynová stanice Číčov (u Spáleného Poříčí), zákazník: AGRAFERM TECHNOLOGIES AG, termín realizace: 09/2010 – 08/2011, předmětem zakázky byla dodávka trafostanice a kompletní provedení elektroinstalace. Jedná se o zemědělskou bioplynovou stanici zpracovávající hovězí kejdu a energetické plodiny (kukuřičná siláž, řepné řízky a kořínky), které při fermentaci produkují bioplyn s vysokým obsahem methanu. Methan je poté využit jako palivo k výrobě elektřiny. Kromě ní je dalším výstupem teplo v podobě horké vody. Vyfermentovaný substrát lze využít jako kvalitní hnojivo, které je aplikováno zpět na pole.
K + B Elektro-Technik spol. s r.o. K + B Elektro-Technik spol. s r.o. K + B Elektro-Technik spol. s r.o.
K + B Elektro-Technik spol. s r.o. K + B Elektro-Technik spol. s r.o. K + B Elektro-Technik spol. s r.o.
Nejlepším argumentem, dokladujícím schopnost firmy K+B Elektro-Technik splnit i vaše požadavky ve vysoké kvalitě, jsou doposud realizované zakázky a reference »

Novinky

V současné době není záznam.
OVX - web a marketing www.ovx.cz
[CNW:Counter]